ยุติความรุนแรง

by prasitporn Email

ที่มาของภาพ http://www.porpeanglife.com/media.php?view=viewDate&id=101&page=10

การดื่มเหล้าอย่างหนัก ในประเทศไทยพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความรุนแรงคือสุรา ซึ่งประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากป็นอันดับ 6 ของโลก
การติดสารเสพติดเป็นเหตุรองลงมาที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว
การหึงหวง นอกใจคู่สมรส
การได้เห็นประสบการณ์ความรุนแรง และการได้รับการกระทำความรุนแรงตั้งแต่ยังเด็ก
ทัศนคติ ความเชื่อที่มีต่อผู้หญิง จากการศึกษาในประเทศอินเดีย รัฐ Uttar Praderb ปี ค.ศ. 1995-1996 พบว่าความรุนแรงเกิดขึ้นมากที่สุดในตำบลบันดา มีถึง 50% ที่เห็นด้วยในการตีภรรยาเมื่อไม่เชื่อฟัง ส่วนในตำบลกอนดามีผู้ชายถึง 36% ที่บังคับให้ภรรยามีเพศสัมพันธ์กับตนเอง
ป่วยเป็นโรคจิตเวชบางชนิด
บุคคลมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ยากจน ไม่มีงานทำ


สัญญาณอันตรายระดับแรกได้แก่

เมื่อพูดแล้วเขาทำหูทวนลมนิ่งเฉย
เมื่อเขาผลุนผลันออกจากห้องหรือออกจากบ้าน
ร้องไห้
เริ่มพูดคุยด้วยเสียงดัง เถียงกัน พูดประชดประชัน
ด่าว่าด้วยคำหยาบคาย
ใช้สายตามองภรรยาด้วยความดุดัน เพื่อทำให้ภรรยากลัว
สัญญาณความรุนแรงระดับที่มากขึ้นคือ

เขาเริ่มพูดขู่อาฆาต เช่น “จะตี” “จะขว้างข้าวของใส่โดยไม่มีสิ่งของอยู่ในมือ”
เริ่มเอาอาวุธออกมาถือ
เริ่มทุบทำลายข้าวของส่วนตัวของภรรยา หรือทารุณสัตว์เลี้ยง
สัญญาณความรุนแรงระดับมากที่สุดคือ การทำร้ายร่างกายภรรยา ตบตี เตะ ผลัก ฉุดกระชาก ขว้างปาข้าวของใส่ และทำร้ายด้วยอาวุธ
ดังนั้นเราควรจะหยุดผู้ชายเมื่อเขาเริ่มใช้ความรุนแรงตั้งแต่ระดับที่ 1 ด้วยการแก้ไขความรุนแรงดังนี้

จะแก้ไขความรุนแรงได้อย่างไร

เมื่อ อีกฝ่ายหนึ่งโกรธ อีกฝ่ายหนึ่งต้องหยุดและหลีกเลี่ยงคำพูดยั่วยุส่อเสียด หยุดการกระทำด้วยสายตาหรือตอบโต้ด้วยคำพูดที่ทำให้อีกฝ่ายโกรธมากยิ่งขึ้น เมื่อถูกขว้างปาข้าวของ ต้องหลบหลีกออกจากสถานการณ์เช่นนั้นไปก่อน และไม่จำเป็นต้องซื้อสิ่งของที่เสียหายเข้ามาแทนที่ เพื่อให้ผู้กระทำรู้สึกสูญเสียสิ่งของที่ตนได้ทำลายไป
พูดคุยกันในครอบ ครัว ปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น พูดคุยด้วยเหตุผล ให้กำลังใจอีกฝ่ายหนึ่ง และถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ ควรไปพบจิตแพทย์ เพื่อรับฟังคำแนะนำและนำมาปรับปรุงแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการเลิกดื่มสุรา การเลิกสารเสพติดก็ตาม
มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครอบครัว ควรมีเวลาไปพักผ่อนหย่อนใจด้วยกันทั้งครอบครัว พ่อ แม่ ลูก เช่น ออกกำลังกายด้วยกันอย่างน้อย 1 วันใน 1 สัปดาห์
ชุมชน สังคม ต้องเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันแก้ไขความรุนแรง ทุกคนต้องตระหนักว่า ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือเป็นเรื่องส่วนตัวอีก ต่อไป แต่ผู้ที่รู้เห็นการกระทำรุนแรงในครอบครัวมีหน้าที่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการต่อไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้านความ รุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
ผู้หญิงควรได้รับการศึกษา และควรได้ทำงาน แต่ควรเป็นงานที่มีเวลาพอในการดูแลครอบครัวด้วย
ผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว

แน่ นอนว่าความรุนแรงย่อมมีผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัว สิ่งแรกคือความเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ นำไปสู่ความซึมเศร้า วิตกกังวล
ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง สูญเสียผลของงาน เพราะเมื่อได้รับบาดเจ็บ ต้องหยุดการทำงานหรือไม่สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ
ผล กระทบเกิดขึ้นกับเด็กที่ได้รับความรุนแรง เช่น ส่งผลถึงความสามารถในการเรียน ความสามารถในด้านการศึกษาลดลง มักมีผลทดสอบที่ต่ำลง เพราะเอาใจใส่ต่อการเรียนน้อยลง มักนั่งเหม่อลอย
สูญ เสียภาวะทางเศรษฐกิจ รัฐต้องสูญเงินจำนวนมากในการรักษาผู้ถูกกระทำความรุนแรง ค่ายา ค่ารักษาทางการแพทย์ ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ
ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำในสังคมบ้านเรา คนที่ถูกกระทำจะมีความทุกข์ เครียด ซึ่งควรหาที่พึ่ง หาคนระบาย หรือมาไกล่เกลี่ยประนีประนอม เพื่อให้ครอบครัวดำรงไว้ซึ่งเป็นครอบครัวที่เป็นสุข ผู้กระทำส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ชาย ก็สมควรพิจารณาตัวเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อเป็นการเริ่มต้นช่วยกันลดความรุนแรงลง ด้วยการ ลด ละ เลิก สิ่งที่เป็นสาเหตุ ให้เวลากับครอบครัวไปพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย หรือไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวก็จะทำให้กลายเป็นครอบครัวที่มีแต่ความสุข ค่ะ

“วันนี้ คุณช่วยลดความรุนแรงในครอบครัวแล้วหรือยัง”

Feedback awaiting moderation

This post has 59 feedbacks awaiting moderation...

Leave a comment


Your email address will not be revealed on this site.

Your URL will be displayed.
PoorExcellent
(Line breaks become <br />)
(Name, email & website)
(Allow users to contact you through a message form (your email will not be revealed.)
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.
Please enter the characters from the image above. (case sensitive)