การเกิดแผ่นดินไหว

by prasitporn Email


ภาพแสดงบริเวณที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหว ตามแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกความร้อนจากแก่นโลกนอกจากจะทำให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ได้แล้ว

ยังทำให้เปลือกโลกส่วนล่างขยายตัวได้มากกว่าผิวส่วนบน

ทั้งนี้เพราะที่ผิวโลกมีอุณหภูมิต่ำกว่าแก่นโลกมาก

นอกจากนี้บริเวณผิวโลกยังมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลา

อิทธิพลนี้จะส่งผลกระทบต่อรอยแยกในชั้นหิน และรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก

คือแผ่นเปลือกโลกบริเวณรอยต่อจะมีการเคลื่อนที่

บางแห่งเคลื่อนที่แยกห่างออกจากกัน

บางแห่งเคลื่อนที่เข้าชนกัน

และบางแห่งเคลื่อนที่สวนทางกัน

การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกต่างๆ เหล่านี้ ทำให้เปลือกโลกบางแห่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

เช่น การทรุดตัว เกิดการกระทบกระแทกจนแตกทลาย

ส่งผลให้เกิดคลื่นสั่นสะเทือนไปทุกทิศทางรอบตัว

เรียกการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในลักษณะนี้ว่า "แผ่นดินไหว"

ภาพแสดงผลที่ตามมาหลังเกิดแผ่นดินไหว

Feedback awaiting moderation

This post has 12 feedbacks awaiting moderation...

Leave a comment


Your email address will not be revealed on this site.

Your URL will be displayed.
PoorExcellent
(Line breaks become <br />)
(Name, email & website)
(Allow users to contact you through a message form (your email will not be revealed.)
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.
Please enter the characters from the image above. (case sensitive)